Uslovi Korišćenja

Poštovani posetioci i korisnici,

Posetom internet sajtu www.jogaprosrbija.rs (u daljem tekstu “internet sajt”) potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Uslove Korišćenja bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove bez ograničenja, molimo vas da ne koristite ovaj internet sajt.

TR “FEHER MOTORS” zadržava pravo da po potrebi menja sav sadržaj ovog sajta bez prethodne najave. Posetioci/korisnici sajta su dužni da proveravaju tačnost podataka, ukoliko ih navode pozivajuci se na ovaj sajt.

Internet sajt i sav sadržaj prikazan na njemu (tekstovi, slike, logotipi, audio i video materijal) jesu vlasništvo ili autorsko pravo TR “FEHER MOTORS” ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika/ovlašćenog nosioca navedenog prava. Ovaj sadržaj je zaštićen autorskim pravima u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Zakonom o žigovima i može se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe, ili u svrhe deljenja na društvenim mrežama. TR “FEHER MOTORS” zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.
TR “FEHER MOTORS” zabranjuje objavljivanje, reprodukciju, kopiranje ili prodaju bilo kog sadržaja dostupnog na ovom sajtu bez izričite pismene saglasnosti. Autorska prava i prava intelektualne svojine će biti štićena na svaki način predviđenim važećim zakonima, uključujući i mogućnost krivičnog gonjenja.

Sav sadržaj koji slobodnom voljom dostavite ovom sajtu smatraće se vlasništvom TR “FEHER MOTORS”. TR “FEHER MOTORS” može ovaj sadržaj koristiti, reprodukovati i objavljivati bez ikakvih ograničenja, bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Internet Prodavnica zadržava pravo da odbije pružanje usluge, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu, ukoliko se ustanovi da su prekršeni uslovi korišćenja, a u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Sajt sadrži linkove ka drugim internet sajtovima čiji vlasnik nije TR “FEHER MOTORS”. Ovi linkovi su okačeni sa svrhom pružanja dodatnih informacija korisnicima sajta. TR “FEHER MOTORS” ni na koji način nije odgovoran za sadržaj, politiku privatnosti, uslove korišćenja niti bezbednost ovih sajtova. TR “FEHER MOTORS” ni na koji način ne utiče, niti kontroliše poslovnu politiku, sadržaj, usluge ili proizvode dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko se odlučite da pristupite nekom od sajtova na koji vode linkovi sa našeg sajta, imajte u vidu da to činite na sopstvenu odgovornost.

TR “FEHER MOTORS” nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu, koja može nastati iz korišćenja ili se dovesti u vezu sa korišćenjem sajta i sadržaja koji se na njemu nalazi.

TR “FEHER MOTORS” zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova Korišćenja.